Vad gör Castus Facility Management?

Castus ambition är att leverera helhetslösningar inom teknisk och ekonomisk förvaltning åt fastighetsägare i hela landet. Vi säkerställer att kunden får rätt lösningar vid rätt tidpunkt, med en kompromisslös lösning som är lämplig för ändamålet och till rätt kostnad.

Våra flexibla tjänster täcker hela fastigheten ­ både inne och ute, allt på en nivå anpassad för att möta varje kunds behov och krav. Vår filosofi är att varje uppdrag innebär ett partnerskap där vi tillsammans med kunden aktivt arbetar med att utveckla och optimera förvaltningen och driften.

Varje kund ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet, trygg i vetskapen om att Castus förvaltar fastigheten på bästa sätt. Tillsammans med kunden skapar vi ökade värden för fastigheten.

Ett nationell företag med lokal närvaro

Castus arbetar med etablering och drift av sin tjänster i hela landet där varje lokal enhet arbetar självständigt i nära samarbete med kunden. Alla kunder, stor som liten, har givetvis en personlig kontakt att vända sig till oavsett frågeställning, allt för att underlätta ert arbete?