Joakim Ahlinder Jansson

VD/Partner

Joakim har ett förflutet inom elektronikbranchen och varit Ekonomichef på ett flertal bolag där. Närmast kommer han från en tjänst som Ekonomichef på Mobil Park AB. Är en av grundarna till Castus Facility Management och arbetar utöver det som aktiv styrelsemedlem i ett flertal bolag som levererar tjänster och innovativa lösningar åt fastighetsägare.