Inom ekonomisk förvaltning erbjuder vi redovisningstjänster hela vägen från avisering till årsredovisning för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Nivån anpassar vi för att möta varje kunds behov och krav. Låt oss frigöra tid för er med tryggheten att vi gör det bästa för just er ekonomi. Tillsammans skapar vi ett ökat värde för er fastighet.

Som komplement till de tjänster vi tillhandahåller finns vår webb-baserade kundportal. Här samlas ekonomisk data gällande er fastighet. Portalen kan även användas av styrelsen för att presentera specifik information till sina medlemmar.

 • Avisering av avgifter och hyror
 • Löpande bokföring
 • Elektronisk fakturahantering
 • Ekonomiska rapporter såsom budget-, balans- och resultatrapport
 • Medlems- och lägenhetsförteckning, Pantsättningar
 • Mäklarinformation
 • Betalningspåminnelser, inkassotjänster, kreditupplysning
 • Redovisning av skatter och avgifter samt upprättande av kontrolluppgifter till myndighet
 • Arvode- och lönehantering
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • "

  Jag kan varmt rekommendera att anlita Castus FM då de är lyhörda för kundens önskemål, har ett personligt engagemang och arbetar lösningsorienterat

  "
  Peter Lindmark, fastighetschef hos Eklöf Fastigheter i Norrköping