Facility Management

Castus ambition är att leverera helhetslösningar inom teknisk och ekonomisk förvaltning åt fastighetsägare i hela landet. Vi säkerställer att kunden får rätt lösningar vid rätt tidpunkt, med en kompromisslös lösning som är lämplig för ändamålet och till rätt kostnad.

Våra flexibla tjänster täcker hela fastigheten ­ både inne och ute, allt på en nivå anpassad för att möta varje kunds behov och krav. Vår filosofi är att varje uppdrag innebär ett partnerskap där vi tillsammans med kunden aktivt arbetar med att utveckla och optimera förvaltningen och driften.

Varje kund ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet, trygg i vetskapen om att Castus förvaltar fastigheten på bästa sätt. Tillsammans med kunden skapar vi ökade värden för fastigheten.

Ett nationell företag med lokal närvaro

Castus arbetar med etablering och drift av sin tjänster i hela landet där varje lokal enhet arbetar självständigt i nära samarbete med kunden. Alla kunder, stor som liten, har givetvis en personlig kontakt att vända sig till oavsett frågeställning, allt för att underlätta ert arbete?

Helhetslösning

Castus eEkonomi hjälper företagare att hitta nya vägar för att optimera ekonomin i bolaget. Med hjälp av effektiv skatteplanering, strategiska lösningar för att balansera inkomster och utgifter över året, rådgivning och administrativa tjänster kan vi inte bara avlasta dig i vardagen. Vi blir till en partner som ser till att ditt företags ekonomi rullar på som en väloljad maskin.

”Jag kan varmt rekommendera att anlita Castus FM då de är lyhörda för kundens önskemål, har ett personligt engagemang och arbetar lösningsorienterat.”

Peter Lindmark, fastighetschef hos Eklöf Fastigheter i Norrköping

Helhetslösning

Castus eEkonomi hjälper företagare att hitta nya vägar för att optimera ekonomin i bolaget. Med hjälp av effektiv skatteplanering, strategiska lösningar för att balansera inkomster och utgifter över året, rådgivning och administrativa tjänster kan vi inte bara avlasta dig i vardagen. Vi blir till en partner som ser till att ditt företags ekonomi rullar på som en väloljad maskin.

Ekonomisk förvaltning

Inom ekonomisk förvaltning erbjuder vi redovisningstjänster hela vägen från avisering till årsredovisning för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

Nivån anpassar vi för att möta varje kunds behov och krav. Låt oss frigöra tid för er med tryggheten att vi gör det bästa för just er ekonomi. Tillsammans skapar vi ett ökat värde för er fastighet.

Som komplement till de tjänster vi tillhandahåller finns vår webb-baserade kundportal. Här samlas ekonomisk data gällande er fastighet. Portalen kan även användas av styrelsen för att presentera specifik information till sina medlemmar.

 • Avisering av avgifter och hyror
 • Löpande bokföring
 • Elektronisk fakturahantering
 • Ekonomiska rapporter såsom budget-, balans- och resultatrapport
 • Medlems- och lägenhetsförteckning, Pantsättningar
 • Mäklarinformation
 • Betalningspåminnelser, inkassotjänster, kreditupplysning
 • Redovisning av skatter och avgifter samt upprättande av kontrolluppgifter till myndighet
 • Arvode- och lönehantering
 • Bokslut
 • Årsredovisning

Teknisk förvaltning

En fastighet består av många delar med stora värden att förvalta och att ta ansvar för. Vi vill hjälpa er med detta arbete utifrån just era behov som kan variera beroende på vilka resurser eller kompetenser ni själva besitter.

Vad är teknisk fastighetsförvaltning?

Teknisk fastighetsförvaltning är allt det som inte innefattas i en ekonomisk förvaltning. Behovet skiftar beroende på typ av fastighet men innefattar normalt fastighetsskötsel, felanmälan och drift av fastigheten. För att underlätta och förenkla våra kunders vardag erbjuder vi givetvis även en förvaltare som tar ett helhetsansvar för fastigheten.

Underhållsplan

En underhållsplan som kontinuerligt uppdateras är grunden både för att uppnå en så kostnadseffektiv förvaltning som möjlig såväl som att bevara och öka värdet på fastigheten. Kopplat till underhållsplanen erbjuder vi möjligheten att teckna ett underhållsavtal för att säkerställa att planen efterlevs och att inga oförutsedda utgifter eller komplikationer uppstår. Utöver att arbeta med fastställd underhållsplan försöker vi alltid att på daglig basis arbeta förebyggande så att allvarliga fel inte hinner uppstå. I varje uppdrag upprättas ett ronderingsschema som reglerar efter vilken frekvens olika saker ska kontrolleras.

Fel och serviceanmälan

En fungerande felanmälan är en av de viktigaste komponenterna i den tekniska förvaltningen. Givetvis har vi egen personal som sköter all handläggning av felanmälningar och serviceärenden för att säkerställa att rätt åtgärd utförs. Statistik från felanmälan är värdefull data som vi analyserar och återkopplar till våra uppdragsgivare för att ytterligare kunna optimera driften av fastigheten. Snabb återkoppling/uppföljning till kund som har ett serviceärende är en självklarhet.

 • Upprättande av underhållsplan
 • Lokalvård och städning
 • Fastighets- och trädgårdsskötsel
 • Vinterunderhåll
 • Energioptimering och framtagande av energiplan
 • Projektledning och upphandling av externa leverantörstjänster
 • Lägenhets- och fastighetsbesiktning
 • Hantering av fel och skadeanmälningar
 • Ventilationskontroll
 • Systematiskt brandskyddsarbete

Fastighetsjour

Vattenläckage och avbrott kan upptäckas när som helst utan hänsyn till årstid eller tidpunkt på dygnet. För vår fastighetsjour spelar det ingen roll om du råkar ut för ett oväntat problem, du får hjälp direkt.

Vår fastighetsjour består av kompetenta servicetekniker vid företag som vi har granskat och kontrakterat.

Stopp i avloppsrör räknas inte som akut, då detta sällan uppstår plötsligt utan märks med dålig avrinning lång tid innan stoppet tillkommer. Väntar man så länge, kan man avvakta med åtgärder till nästkommande vardag och kontakta vårt fastighetskontor.

 • Vattenläckor
 • Inbrottsskador
 • Glasskador
 • Elfel, säkringsbyte
 • Avsaknad av värme/varmvatten
 • Låsfel
 • Stormskador och lösa föremål som riskerar att falla ned
 • Undersökningar vid brandlukt/rök
 • Störningar t ex hög musik eller obehöriga i trapphus
 • Tvättutrustning

Garagestädning

Vårt systerbolag Coreclean erbjuder garagestädning med moderna maskiner som både sopar upp smutsen och skurar Era garagegolv. På detta sätt tas smuts, damm och slask upp direkt in i maskinen och förhindrar att damm yr runt i garaget. Löpande garagestädning förhindrar att brunnar sätts igen och i värsta fall orsakar översvämning och det sänker Era driftkostnader.

Vi är flexibla i lösningarna och anpassar arbetet efter typ av garage och behov.

 • Garagesopning
 • Spolning
 • Rengöring av ventilationstrummor, avloppstammar, vatten- o fjärrvärmerör
 • Linjemålning
 • Dammbindning, ytbehandling
 • Underhåll/byte av ljuskällor
 • Koordinering av underhålls- och förändringsarbeten

Webbportalen

Att vara en del av styrelsearbetet innebär ofta arbete på ledig tid. Då ska det vara lätt att komma åt föreningens uppgifter. I vår webbportal erbjuds styrelsen när som helst ta ut löpande ekonomiska rapporter, medlemsregister m m, på ett samlat ställe, oavsett var ni befinner er.

Även boende erbjuds tillgång till portalen där de kan se sina hyresobjekt, avier samt göra felanmälan.

Klicka här för att logga in på webbportalen.

 • Hyresavier
 • Förfallna avier
 • Mina hyresobjekt
 • Felanmälan
 • Reskontra
 • Medlemsregister
 • Lägenhetsförteckning
 • Mäklarbild
 • Presenterar specifik information till sina medlemmar
 • Elektronisk fakturahantering
 • Resultaträkning
 • Balansrapport

Juridisk hjälp & rådgivning

Att t ex vara styrelseledamot i en BRF är ett uppdrag med många olika utmaningar. En av dem är just att hantera juridiken och att säkerställa att medlemmarnas värden i bostadsrättsföreningen hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Tyvärr kan det uppstå konflikter och det kan gälla t ex balkongbyggen, sophantering, tvättstugan, underhållsbehov, störande grannar och mycket annat som ska hanteras i vardagen. Vi har ett nära samarbete med jurister som har stor vana av att hantera svåra situationer.

 • Rådgivning
 • Granska och skriva avtal
 • Ombud i domstol och andra myndigheter
 • Stadgefrågor
 • Hyresfrågor
 • Skadestånds- och försäkringsfrågor
 • Uppsägningar
 • Överlåtelser

Lön & redovisningstjänster

Våra företagstjänster växer och är nu ett eget bolag. Besök www.castusekonomi.se och läs mer om våra digitala bokföringstjänster och hur du kan få effektivare ekonomi med personlig service.

Vill du ha professionell hjälp med att ta hand om din fastighet?

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig så fort vi kan och berättar mer.

*” anger obligatoriska fält