Vattenläckage och avbrott kan upptäckas när som helst utan hänsyn till årstid eller tidpunkt på dygnet. För vår fastighetsjour spelar det ingen roll om du råkar ut för ett oväntat problem, du får hjälp direkt.

Vår fastighetsjour består av kompetenta servicetekniker vid företag som vi har granskat och kontrakterat.

Stopp i avloppsrör räknas inte som akut, då detta sällan uppstår plötsligt utan märks med dålig avrinning lång tid innan stoppet tillkommer. Väntar man så länge, kan man avvakta med åtgärder till nästkommande vardag och kontakta vårt fastighetskontor.

 • Vattenläckor
 • Inbrottsskador
 • Glasskador
 • Elfel, säkringsbyte
 • Avsaknad av värme/varmvatten
 • Låsfel
 • Stormskador och lösa föremål som riskerar att falla ned
 • Undersökningar vid brandlukt/rök
 • Störningar t ex hög musik eller obehöriga i trapphus
 • Tvättutrustning
 • "

  Jag kan varmt rekommendera att anlita Castus FM då de är lyhörda för kundens önskemål, har ett personligt engagemang och arbetar lösningsorienterat

  "
  Peter Lindmark, fastighetschef hos Eklöf Fastigheter i Norrköping