En fastighet består av många delar med stora värden att förvalta och att ta ansvar för. Vi vill hjälpa er med detta arbete utifrån just era behov som kan variera beroende på vilka resurser eller kompetenser ni själva besitter.

Vad är teknisk fastighetsförvaltning?

Teknisk fastighetsförvaltning är allt det som inte innefattas i en ekonomisk förvaltning. Behovet skiftar beroende på typ av fastighet men innefattar normalt fastighetsskötsel, felanmälan och drift av fastigheten. För att underlätta och förenkla våra kunders vardag erbjuder vi givetvis även en förvaltare som tar ett helhetsansvar för fastigheten.

Underhållsplan

En underhållsplan som kontinuerligt uppdateras är grunden både för att uppnå en så kostnadseffektiv förvaltning som möjlig såväl som att bevara och öka värdet på fastigheten. Kopplat till underhållsplanen erbjuder vi möjligheten att teckna ett underhållsavtal för att säkerställa att planen efterlevs och att inga oförutsedda utgifter eller komplikationer uppstår. Utöver att arbeta med fastställd underhållsplan försöker vi alltid att på daglig basis arbeta förebyggande så att allvarliga fel inte hinner uppstå. I varje uppdrag upprättas ett ronderingsschema som reglerar efter vilken frekvens olika saker ska kontrolleras.

Fel och serviceanmälan

En fungerande felanmälan är en av de viktigaste komponenterna i den tekniska förvaltningen. Givetvis har vi egen personal som sköter all handläggning av felanmälningar och serviceärenden för att säkerställa att rätt åtgärd utförs. Statistik från felanmälan är värdefull data som vi analyserar och återkopplar till våra uppdragsgivare för att ytterligare kunna optimera driften av fastigheten. Snabb återkoppling/uppföljning till kund som har ett serviceärende är en självklarhet.

 • Upprättande av underhållsplan
 • Lokalvård och städning
 • Fastighets- och trädgårdsskötsel
 • Vinterunderhåll
 • Energioptimering och framtagande av energiplan
 • Projektledning och upphandling av externa leverantörstjänster
 • Lägenhets- och fastighetsbesiktning
 • Hantering av fel och skadeanmälningar
 • Ventilationskontroll
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • "

  Jag kan varmt rekommendera att anlita Castus FM då de är lyhörda för kundens önskemål, har ett personligt engagemang och arbetar lösningsorienterat

  "
  Peter Lindmark, fastighetschef hos Eklöf Fastigheter i Norrköping