Vi hjälper företag med lönehantering så att den blir så enkel som möjlig för er. Du eller dina anställda ger oss underlagen och vi sköter resten helt eller delvis.

Vår lönehanteringen blir kostnadseffektiv, arbetsgivaravgifterna blir korrekt uträknade och rapporterade till Skatteverket. Det kan också handla om tjänstebilar, provisioner och pensionshantering. Tillsammans går vi igenom hur löneadministrationen ser ut i ditt företag idag och föreslår en effektiv hantering. Då kan du som ansvarig ta en lugn semester.

 • Löneutbetalning
 • Försäkringar
 • Avtalsfrågor
 • Pensionshantering
 • Sjukrapportering
 • Avstämningsrapporter
 • Bokföra lönen
 • Skatteunderlag
 • Skattedeklaration
 • Semesterårsskifte
 • Semesterskuldlista
 • Kontrolluppgifter vid årsskiftet
 • Rapporter till myndigheter
 • Tjänstgöringsintyg
 • Arbetsgivarintyg
 • "

  Genom att låta Castus Ekonomi sköta löpande bokföring och bokslut kan vi fokusera på att ta hand om våra kunder

  "
  Raoul Tengfalk, Skansholmen fastighetsförvaltning AB